Centar za reciklažu svih vrsta B&W i color toner kaseta; servis laserskih štampača i fotokopira
generalni zastupnik renomirane italijanske firme DAMA SERVICE S.r.l.- Marostica, za Srbiju i Crnu Goru.
 
Usluge
 
- reciklaža toner kaseta
- prodaja REDAC recikliranih   tonera
- servis i redovno odrzavanje   laserskih stampaca
- servis i redovno odrzavanje   fotokopir masina
- otkup praznih tonera
UŠTEDA I 100% !!!
RECIKLAŽA

Reciklaža tonera je kompleksan tehnološki proces kroz koji prolaze svi sastavni delovi toner kasete:

 • Vizuelna detekcija ispravnosti toner kasete
 • Testiranje kasete u štampaču
 • Rastavljanje kompletne kasete na njene sastavne delove
 • Čišćenje i tretiranje komponenti namenskim hemijskim sredstvima i mazivima: OPC bubanj, PCR Roller, Magnetic Roller, Wiper Blade, i sl.
 • Čišćenje zaostalog otpadnog tonera iz otpadnog kontejnera
 • Čišćenje zaostalog tonera iz rezervoara toner jedinice
 • Zamena oštećenih i dotrajalih mehaničkih delova u toner kaseti
  ( OPC bubanj, Magnetic Roller, PCR  Roller, Wiper Blade, Dr Blade, Corona, chip,...
 • Punjenje kasete visokokvalitetnim toner prahom
 • Sastavljanje kasete
 • Preliminarni test ispravnosti mehaničkih delova
 • Testiranje kasete u štampaču
 • Zavođenje kasete u našoj arhivi
 • Pakovanje i isporuka kasete klijentu

Posebno bi istakli da se svakoj kaseti koja dođe u ruke naših servisera obično posveti minimum 30-90 minuta, koliko je potrebno za kvalitetan servis kompletne kasete.

Ograničenje u broju mogućih reciklaža jedne iste toner kasete
Ukoliko je plastično kućište toner kasete čitavo ( kaseta nije doživela mehaničko oštećenje usled pada ), toner se može reciklirati veliki broj puta.

Garancija
Svi klijenti koji svoje toner kasete recikliraju kod nas, ostvaruju pravo na garanciju koja podrazumeva sledeće
 • Garancija da će reciklirana kaseta raditi od prve do poslednje strane.
 • Garantovani broj otisaka kao kod originala na bazi 5% pokrivenosti ( parametar koji daju svi proizvođači štampača i toner kaseta )
 • Garancija na kvalitet štampe i na broj otisaka.

Osnova dobre i kvalitetne reciklaže je na prvom mestu kvalitetna prazna toner kaseta. Tako da se naša firma bavi pretežno reciklažom originalne prazne toner kasete.

 

 
ul. Dositeja Obradovića 2, 26000 Pančevo
tel: +381 (0) 13 302 821, tel/fax: +381 (0) 13 355 477
design by NormaReclamare