Centar za reciklažu svih vrsta B&W i color toner kaseta; servis laserskih štampača i fotokopira
generalni zastupnik renomirane italijanske firme DAMA SERVICE S.r.l.- Marostica, za Srbiju i Crnu Goru.
 
Usluge
 
- reciklaža toner kaseta
- prodaja REDAC recikliranih   tonera
- servis i redovno odrzavanje   laserskih stampaca
- servis i redovno odrzavanje   fotokopir masina
- otkup praznih tonera
UŠTEDA I 100% !!!
KONTAKT
       


Dama Service Plus d.o.o
Dositeja Obradovića 2
26000 PančevoTel/fax: 013/302-821
Tel: 013/355-477

office@dama-serviceplus.rs

www.dama-serviceplus.rs
 
 

 
ul. Dositeja Obradovića 2, 26000 Pančevo
tel: +381 (0) 13 302 821, tel/fax: +381 (0) 13 355 477
design by NormaReclamare